Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Jesisem

Kon­takt

Další údaje

jesisemJesisem stu­duje KISK a dělá zají­mání o online nástroje (což není až tak pře­kvapu­jící). Ve volném čase je ráda ve své hlavě. Jinak pracuje na náso­bení svého poten­ci­álu tím, že tráví čas s Eví­sem. V budoucnu se Jesisem stane nadúspěšnou komič­kou, ať už s pub­likem nebo bez něj.

Jesisem má ráda pizzu, stu­dování, ladylike-​clothing, medovník, pro­cházky, balkony, běhání, kecky, kafe, tech­niku, schopné lidi a v seznamu jejích úkolů roz­hodně nefigu­ruje slovo „dospět”.

Jesisem můžete sle­dovat na Twit­teru, pokud máte zájem. Bude ráda.

Kon­taktní formulář

Ode­slání zprávy. Všechna pole ozna­čená * jsou povinná.

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

News­let­ter

Chcete náš news­let­ter?
Vložte svůj mail!
Nezne­u­ži­jeme ho, nedáme,
nepro­dáme, nespamujeme.Face­book & Twitter