Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Kon­takt na koordinátora

Honza Zikuška
Kabi­net infor­mačních stu­dií a kni­hovnic­tví
Tato e-​mailová adresa je chráněna před spam­boty. Pro její zob­razení musíte mít povo­len Javascript.

Správa por­tálu

Tato e-​mailová adresa je chráněna před spam­boty. Pro její zob­razení musíte mít povo­len Javascript.

Eva Mlyná­řová

Marta Pav­lov­ská

Původní pro­jek­tový tým

  • Lenka Dam­bor­ská
  • Hana Dvo­řá­ková
  • Irena Hodžová
  • Michal Kie­sel
  • Pavel Navrá­til
  • Marta Pav­lov­ská
  • odborná garantka Iva Zadražilová
Napsal evis

Nej­čas­tější tagy