Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Citace a bookmarking

Citace a bookmarking

Zálož­kovače zají­mavých webových stránek i obrázků. Žádné pře­plněné lišty pro­hlížeče a navěky ztra­cené interne­tové poklady. Najdete zde i sys­témy na správu vašich knížek nebo citací!

Zoo­tool

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zoo­tool je naroz­díl od jiných zálož­kovačů opravdu jedi­nečný nástroj. Má spoustu funkcí navíc a svým perfekt­ním sys­té­mem tří­dění záložek si vás roz­hodně získá!

We Heart It

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte místo, kde si můžete poho­dlně uklá­dat obrázky, které najdete různě na internetu? A navíc si je ota­go­vat? Tak přesně tohle umí We Heart It — další skvělý zálož­kovač. Ten­tokrát ale zamě­řený spe­ci­álně na obrázky!

Nej­čas­tější tagy