Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Rollip

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Online kos­me­tický salón pro vaše foto­grafie! Fil­try, rámečky, text i jiné zají­mavé efekty. Na počkání, velmi hravě, úplně zdarma, bez regis­trace a přímo ve vašem prohlížeči.

K čemu Rol­lip je a na co jej můžete pou­žít?
Rol­lip je bez­platný online nástroj, který slouží k při­dávání efektů do vašich foto­grafií přímo v okně prohlížeče.

Jedná se o ide­ální volbu, pokud chcete něja­kou fotku rychle ozvláštnit, oživit a zkrášlit. Nemu­síte se ani regis­trovat, prostě jen nahrajete fotku a můžete čarovat.

Rol­lip: pra­covní pro­středí a práce v něm
Rol­lip vsa­dil na jedno­duchost. Ihned na hlavní straně vás vítá modré tla­čítko „Click to Cre­ate“, které vás okamžitě pošle přímo do edi­toru. Nahrajete fotku a můžete upravovat. V dolním menu jsou možnosti úprav roz­dě­leny do 4 záložek — fil­try, efekty, rámečky a text.

Jakmile jste s úpravami hotovi, obrázek si ve for­mátu JPG uložíte do počí­tače nebo ho pomocí vygene­rované URL adresy sdí­líte po internetu (či přímo pomocí tla­čí­tek na Face­booku a Twit­teru).

Regis­trace a její pod­mínky
Žádná regis­trace ani nee­xis­tuje. Prostě jen při­jdete a můžete začít při­dávat efekty na své fotky.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Rol­lip v bodech

  • online dodávka efektů na fotografie
  • velmi snadné, rychlé a jedno­duché i efektní
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Rol­lip
WWW http://​www​.rol​lip​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy