Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Odosketch

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si kres­lit, ale zrovna nemáte po ruce ski­cák? Odosketch je online řešení! Jedná se o nástroj, který velmi zdařile simuluje offline kres­lení do skicáře.

K čemu Odosketch je a na co jej můžete pou­žít?
Odosketch je bez­platná online fla­shová aplikace, která velice reálně simuluje kres­lení ve skicáři.

Skvěle se hodí, pokud máte touhu kres­lit, ale v offline světě nemáte k dis­po­zici potřebný ski­cář nebo barvy.

Pomocí Odosketch se můžete nejen skvěle odre­a­go­vat, ale rovněž můžete dát volný prů­chod své kre­a­tivitě.

Odosketch: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to jedno­duché — stačí na úvodní stránce kliknout na „cre­ate a sketch“ a jedno­duše začít kres­lit. Objeví se před vámi čisté „plátno“, na které můžete začít kreslit.

V dolní části stránky jsou na výběr různé barvy a štětce, kte­rými pomocí myši plátno pokres­líte. Pokud chcete svoji kresbu uložit, musíte se nejdříve regis­trovat. Uložené obrázky je také možno pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do vlast­ních stránek (například do osobního blogu).

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je velmi jedno­du­chá – stačí zadat pouze pře­zdívku, e-​mailovou adresu a heslo.

Pokud chcete pouze oby­čejně kres­lit, není regis­trovat nutně vyža­dována. Pokud si však chcete své kresby trvale uklá­dat, regis­trovat se již musíte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Odosketch v bodech

  • online kres­lení
  • velmi zdařilá simulace offline skicáře
Název Odosketch
WWW http://​sketch​.odo​pod​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy