Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Ostatní

Ostatní

Co se jinam nevešlo. Zají­mavé nástroje pro relaxaci, zamyš­lení i odpo­či­nek. Nebo taky šikovné věcičky pro usnadnění vašich kaž­do­denních strastí. Nevá­hejte nakouknout.

Fancy

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nebaví vás eBay? Chcete něco, kde můžete nejen naku­po­vat, ale můžete se i inspi­rovat a chlu­bit se? Chcete naku­po­vat ze zahraničních e-​shopů se slevou? Fancy je tu právě pro vás!

Wor­doff

(1 — hla­sovalo uživatelů)

HTML kód s „nechtěnými“ tagy? Prostý text z MS Word, který se po zkopí­rování chová nepřed­ví­da­telně? Nevá­hejte zdarma vyu­žít slu­žeb Wor­doff a bude po problému!

8tracks

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Nudí vás dokola pře­hrávané písničky v rádi­ích? Nechce se vám poslou­chat pořád ty samé skladby, které máte stažené v počí­tači? Nebo prostě jenom máte náladu na jeden, a přímo ten druh skla­deb, nebo hle­dáte výběr skla­deb pro urči­tou pří­leži­tost? Všechny tyto pro­blémy za vás vyřeší 8tracks.

Ste­re­o­mood

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Kde vzít legální hudbu dle vaší nálady či atmo­sféry konfe­rence? Hned, bez prů­tahů a tech­nických pro­blémů! Konec s hro­ma­dami nepo­psaných CD nosičů či zamo­taných MC kazet. Pře­staňte bědovat či snít, právě jste našli řešení – Stereomood!

Hunch

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Dopo­ru­čování zdrojů postou­pilo opět do nové úrovně! Pomocí hodno­cení vašich chutí je vám doru­čován ten nej­šťavna­tější obsah. A zároveň máte možnost zálož­kovat a sdí­let svoje zdroje. Opravdu. Super vychytávka, která léčí něko­lik neduhů najednou!

Gro­ove­shark

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Gro­ove­shark je interne­tové rádio, které pře­hrává hudbu přesně podle vašeho vkusu a zároveň obrov­ské online úložiště hudby, která čeká jen na to, až si ji někdo poslechne.

Zamíchej.cz

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Tou­žíte v interne­tech objevovat stále něco nového? Chcete obsah, který je vám šitý přímo na míru? Chcete si zpří­jemnit chvíli nicne­dě­lání a ještě si rozší­řit obzory? Gene­rá­tor obsahu Zamíchej.cz má v nabídce obrov­ské množ­ství českých stránek, které čekají jen na vás! A pokud vy sami objevíte něja­kou stránku, která stojí za sdí­lení, není nic jedno­duš­šího, než ji prostě do Zamíchej.cz přidat!

Bank of Ima­gi­nation

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Bank of Ima­gi­nation je online nástroj, který vás může inspi­rovat, roz­pum­po­vat vaši obrazo­tvornost nebo vás nechat jen tak rela­xovat a v klidu přemýšlet.

Stum­ble­U­pon

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Nudíte se? Při­jde vám internet pořád stejný? Chcete novou zábavu? Nový obsah a zdroje? Chcete si rozší­řit vlastní obzory, pou­čit se a zkrátka pořád objevovat nové a nové? Založte si účet na Stum­ble­U­pon! Je to jediná věc, kte­rou pro to musíte udělat.

Nej­čas­tější tagy