Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Wordoff

(1 — hla­sovalo uživatelů)

HTML kód s „nechtěnými“ tagy? Prostý text z MS Word, který se po zkopí­rování chová nepřed­ví­da­telně? Nevá­hejte zdarma vyu­žít slu­žeb Wor­doff a bude po problému!

K čemu Wor­dOff je a na co jej můžete pou­žít?
Wor­dOff je bez­platný online nástroj, který slouží k vyčiš­tění textu od něchtěných tagů, které velmi často tvoří různé tex­toté edi­tory.

Wor­dOff: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pouze do Wor­dOff vložíte text, který chcete „vyčis­tit“ a stisknete tla­čítko „clean up“ – a vše je hotovo.

Regis­trace a její pod­mínky
Žádná regis­trace nee­xis­tuje.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Wor­dOff v bodech

  • slouží k vyčiš­tění textu od “nechtěných” tagů, které tak rády tvoří např. různé tex­tové editory
  • zcela zdarma, bez registrace
Název Wor­doff
WWW http://​wor​doff​.org/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy