Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Práce se sou­bory

Práce se sou­bory

Kompri­mace? Změna for­mátu? Sdí­lení? Správa? To vše máme skladem!

Kicksend

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte poho­dlnou cestu, jak někomu rychle, zdarma a komfortně poslat sou­bor? Tak vyzkou­šejte Kicksend!

Imgur

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete někomu poslat obrázek nebo fotku? Potře­bujete ji zkrátka někam nahrát? Tak ji nacpěte do Imgur a podělte se o ni se svě­tem! Imgur je bez­platný online nástroj, který slouží k rych­lému a snadnému sdí­lení obrázků. Pro jeho pou­žívání se nemu­síte ani registrovat!

Nej­čas­tější tagy