Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Pře­kla­dače a slovníky

Pře­kla­dače a slovníky

Učíte se cizí jazyk? Libo něco pře­ložit? Chcete najít rýmy nebo syno­nyma? Račte kliknout!

ABZ slovník cizích slov

(3 — hla­sovalo uživatelů)

I ten nej­větší pro­fe­si­o­nál potře­buje někdy pora­dit! Kolem nás se neu­stále objevují nové a nové pojmy. Pokud si někdy nejste jisti význa­mem něja­kého slova, není nic snadnějšího, než se podívat, co který výraz doopravdy zna­mená. A přesně proto znáte ABZ slovník cizích slov.

Forvo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Forvo je online sbírka výslovností! Jedete někam na dovo­lenou? Učíte se cizí jazyk? Potře­bujete zjis­tit správnou výslovnost něja­kého slova v cizím jazyce? Forvo vám pomůže!

ABZ slovník českých syno­nym

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Píšete povídku? Poezii? Diplo­movou práci, výkaz nebo něja­kou odbornou či pro­fesní práci? Vyva­rujte se opa­kování těch stejných slov neu­stále dokola. Jak na věc? Prostě pou­žijte ABZ slovník českých synonym!

Nej­čas­tější tagy