Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Plurk

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Plurk je nefor­mální soci­ální síť a mik­rob­log v jednom. Něco vás trápí a tak vyšlete do světa plurk. A vaši kama­rádi vám plurk oko­men­tují (poradí, povzbudí, pove­selí). Je to (jako skoro všechny nástroje zde) jedno­duché a navíc v hez­kém hravém kabátku!

K čemu Plurk je a na co jej můžete pou­žít?
Plurk je bez­platný online mik­rob­log a soci­ální síť v jednom. Jeho design je velmi pře­hledný a jedno­duchý — nena­jdete zde žádné nad­stav­bové aplikace ani nej­růz­nější doplňky. Zkrátka napí­šete plurk (mik­ropří­spě­vek) a vaše kon­takty vám ho mohou oko­men­tovat. A stejně tak vy jejich.

Všechny plurky se zob­razují v pře­hledné časové ose, takže vám nic neu­nikne. Jelikož se jedná o hravou síť, za svoji aktivitu zde zís­káváte body (tedy karmu). Čím vyšší karmu máte, tím více máte růz­ných drobností — například větší výběr smaj­líků či větší možnosti vizuálního zkrášlení vašho pro­filu.

Na roz­díl od Twit­teru (též mik­rob­logová soci­ální síť) je Plurk více uzavřený. Většina uživa­telů má své pro­fily a plurky vidi­telné pouze pro své přá­tele a není tedy možné je volně číst tak, jako je tomu právě u Twit­teru.

Plurk: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to zcela prosté. Na začátku si při­dáte své přá­tele (pokud mají neve­řejnou časovou osu, tak pošlete žádost o přátelství).

Pak už jen píšete mik­roposty (takzvané plurky), na které mohou vaši přá­telé rea­go­vat. A vy zase na jejich. Plurk může kromě pouhého textu obsahovat URL odkazy, obrázky i videa.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je pro pou­žívání Plurku nutná. Zadáváte pře­zdívku, jméno, heslo, pohlaví a e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Plurk v bodech

  • mik­rob­logová soci­ální síť
  • jedno­du­chá a hravá
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Plurk
WWW http://​www​.plurk​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy