Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Do It (Tomorrow)

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Do It (Tomorrow) je online úkolní­ček pro lidi trpící pro­kras­ti­nací. Umožňuje plánování úloh na aktuální den a na zít­řek. Pokud se vám úkol nechce dělat dnes (nebo ho nestih­nete), můžete ho prostě pře­su­nout na zítra (nebo se pře­sune automaticky)!

K čemu Do It (Tomorrow) je a na co jej můžete pou­žít?
Do It (Tomorrow) je bez­platný úkolní­ček, do kte­rého si na úkoly zazna­menáváte pouze na aktuální den a na zít­řek. Pokud se vám nějaký úkol nepo­daří splnit dnes, auto­ma­ticky se pře­sune na zítra. Pokud to tedy dříve neu­dě­láte vy.

Nástroj je mul­tiplatformní — můžete pou­žívat jeho webovou verzi nebo si stáh­nout mobilní verze pro Android (zdarma), iPhone nebo iPad ($4.99).

Do It (Tomorrow): pra­covní pro­středí a práce v něm
V úkolníčku máte jen dvě strany. Vlevo je dnešek a vpravo zít­řek. Kliknu­tím do políčka „add a new task” při­dáte úkol. Pokud ho splníte, kliknete na něj a pře­škrtne se. Pokud víte, že dnes se jeho dokon­čení nepo­vede, pomocí šipky ho „pře­ho­díte” na zít­řek. Jestliže se vám nechce dělat ani ono „pře­ho­zení”, po skon­čení aktuálního dne to za vás udělá auto­ma­ticky.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte, můžete s nástro­jem pra­covat přímo. Nesmíte však zavřít stránku pro­hlížeče, kde máte Do It (Tomorrow) otevřený. Proto je vhodné se regis­trovat. Zadáváte pouze e-​mail a heslo. Ihned poté můžete s nástro­jem začít pra­covat a žádné úkoly vám nezmizí.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma. Pla­cené jsou pouze aplikace pro iPhone a iPad ($4.99).

Do It (Tomorrow) v bodech

  • úkolní­ček pro prokrastinátory
  • vizuálně hezké provedení
  • zcela zdarma
Název Do It (Tomorrow)
WWW http://​tomorrow​.do/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy