Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Kanban2go

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte dost ulepených papírků a neko­nečných úkolníčků? Vždycky je někde zapo­menete nebo nejsou zrovna po ruce a vy mrháte čas tím, že se je snažíte najít? Nebo si úkol rovnou špatně zapa­ma­tujete? Online úkolní­ček je řešení! Kanban2go je řešení. Rychle, mile, jedno­duše a hlavně online!

K čemu Kanban2go je a na co jej můžete pou­žít?
Kanban2go je bez­platný online úkolní­ček. Správa osobních úkolů není zrovna jedno­du­chá věc. Měla by vám totiž čas a nervy šetřit a ne naopak.

Pokud jste zavaleni lepí­cími papírky nebo si svoje úkoly píšete všude možně (nebo vůbec nikam), zkuste změnu! Online úkolní­ček bude vždycky tam, kde jste ho napo­sledy nechali. A navíc ho můžete sdí­let s kolegy a kama­rády. Kanban2go vás navíc i hezky motivuje stylem, kte­rým úkoly zob­razuje.

Kanban2go: pra­covní pro­středí a práce v něm
Je to velmi prosté! Nástěnka (board) je roz­dě­lena na 3 sloupce. Ve žlutém jsou úkoly, které máte udě­lat. Růžové jsou ty, které momen­tálně děláte a mod­ro­ze­lené ty, které už jste úspěšně zvládli. Nový úkol při­dáte žlutým tla­čít­kem „Add task“ — napíšete, o co se jedná a můžete dodat tagy i datum a čas, do kte­rého máte úkol dokon­čit. Pře­tahováním myši úkoly řadíte do jednot­livých sloupců.

Nástěnek můžete mít hned něko­lik. Nemu­síte tak míchat práci a zábavu. Pokud chcete s někým spo­lu­pra­covat, prostě zadáte jeho e-​mail a úkoly si roz­dě­líte! Kanban2go lze také pro­po­jit s Evernote nebo sdí­let nástěnky po Twit­teru.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je povinná. Zadáváte uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Poté musíte kliknout na ově­řovací odkaz, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Kanban2go v bodech

  • úkolní­ček
  • možnost sdí­lení
  • mini­ma­lis­tický design, 3 sloupce úkolů
  • lákavé vizuální prostředí
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Kanban2go
WWW https://​kanban2go​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy