Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Vectorportal

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezké vek­to­rové obrázky, které můžete zdarma pou­žívat? Tak vyzkou­šejte Vec­torpor­tal – se svými více než 10 mili­ony obrázky zdarma ke stažení vám třeba pomůže zís­kat přesně to, co hledáte.

K čemu Vec­torpor­tal je a na co jej můžete pou­žít?
Vec­torpor­tal je online por­tál, který obsahuje více než 10 mili­onů obrázků.

Tyto obrázky jsou zdarma k dis­po­zici pro sou­kromé i komerční pou­žití a jsou šířeny pod licencí Cre­a­tive Com­mons.

Vec­torpor­tal: pra­covní pro­středí a práce v něm
Vyu­žívání Vec­torpor­talu je velmi snadné. Není vůbec nutná žádná regis­trace, jedno­duše začnete okamžitě vyhle­dávat obrázky, které potře­bujete. K tomu můžete vyu­žít pro­cházení katego­rií, které se nacházejí na hlavní stránce a nebo pou­ži­jete vyhle­dávání.

Poté, co najdete vhodný obrázek, na něj kliknete a zob­razí se vám o něm detailní infor­mace (velikost, for­mát sou­boru, počet stažení, datum, kdy byl obrázek při­dán a jiné) a také tla­čítko ke stažení.

Regis­trace a její pod­mínky
Není nutná žádná regis­trace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Vec­torpor­tal v bodech

  • por­tál plný vek­to­rových obrázků a grafik
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Vec­torpor­tal
WWW http://​www​.vec​torpor​tal​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy