Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Ke stažení

Stáh­něte a vytiskněte si:

Téma­tické postery (velikost A2) zdarma ke stažení. Vytisknout a pověsit/​přilepit si je musíte už sami!

plakát knihovníci plakát studenti plakát veřejnost
Pro kni­hovníky Pro stu­denty Pro širokou veřejnost
(PDF, 807,3 kB) (PDF, 744,9 kB) (PDF, 708,6 kb)

Pro­pa­gujte nás:

Umís­těním našeho loga na Vaše stránky/​blogy, prostě kde­ko­liv Vás to napadne!

velké logo (530200 bodů)

nor­mální logo (398150 bodů)

<a href=„http://nastroje.knihovna.cz“><img src=„http://nastroje.knihovna.cz/images/stahujte/nastroje_banner_big.png“ alt=„Nástroje.knihovna.cz“ title=„Katalog on-​line nástrojů vyu­ži­telných pro vzdě­lávání, stu­dium a práci.“ /></a> <a href=„http://nastroje.knihovna.cz“><img src=„http://nastroje.knihovna.cz/images/stahujte/nastroje_banner_normal.png“ alt=„Nástroje.knihovna.cz“ title=„Katalog on-​line nástrojů vyu­ži­telných pro vzdě­lávání, stu­dium a práci.“ /></a>

menší logo (265100 bodů)

malinké logo (13350 bodů)

<a href=„http://nastroje.knihovna.cz“><img src=„http://nastroje.knihovna.cz/images/stahujte/nastroje_banner_small.png“ alt=„Nástroje.knihovna.cz“ title=„Katalog on-​line nástrojů vyu­ži­telných pro vzdě­lávání, stu­dium a práci.“ /></a> <a href=„http://nastroje.knihovna.cz“><img src=„http://nastroje.knihovna.cz/images/stahujte/nastroje_banner_tiny.png“ alt=„Nástroje.knihovna.cz“ title=„Katalog on-​line nástrojů vyu­ži­telných pro vzdě­lávání, stu­dium a práci.“ /></a>
Napsal evis

Nej­čas­tější tagy