Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.
Hle­dáte doopravdy jedno­duchý, pou­ži­telný a pře­hledný úkolní­ček, který je snadno dostupný i na vašich mobilních hrač­kách? Jestli ano, tak čtete dál a následně vyzkou­šejte Wunderlist! …
Chcete zvýšit svoji pro­duk­tivitu? Lépe komu­ni­kovat se svým týmem? Neza­po­menout na žádný úkol, který máte udě­lat? Zkou­šeli jste to mockrát, ale obrov­ské nástroje pro time manage­ment vás spolehlivě …
Do It (Tomorrow) je online úkolní­ček pro lidi trpící pro­kras­ti­nací. Umožňuje plánování úloh na aktuální den a na zít­řek. Pokud se vám úkol nechce dělat dnes (nebo ho nestih­nete), můžete ho prostě přesunout …
More­days je elek­tro­nický diář, který skvěle mixuje komplexnost, pou­ži­telnost a fešný design. Umožňuje spravovat úkoly, kon­takty, udá­losti i poznámky. I když to zní složitě, snaží se být More­days co …
Hle­dáte snadno pou­ži­telný a pře­hledný nástroj pro rych­lou správu vašich pozná­mek a úkolů? Takový, který budete doopravdy pou­žívat? Vyzkou­šejte WorkFlowy! Naprosto čistý a jedno­duchý design. Rychlost …
Úkolníčků a růz­ných poznám­kovačů je v internetu opravdu hodně, pro­tože je velmi důležité vybrat si takový, který doko­nale vyhovuje přesně vám. Todo List Me je pře­hledný, jedno­duchý a hlavně použitelný. …
… úkolní­ček je řešení! Kanban2go je řešení. Rychle, mile, jedno­duše a hlavně online! …
… Chce to prostě chytrý úkolní­ček! Dejte šanci Thun­der­Tasku — má to fakt zmáknuté! …
Máte rádi nástěnky, na které si můžete při­pi­chovat vzkazy, seznamy a obrázky? Lino je přesně taková nástěnka, jenže v elek­tro­nické online formě!

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter