Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.
… Marqueed vám nabízí kompletní řešení obráz­kové komu­nikace. Buďte lepší, pro­duk­tivnější, klidnější a odstraňte komu­ni­kační nedorozumění! …
Chcete vědět, co je in, trendy a cool dřív než všichni ostatní? O čem se mluví ve světě hudby, filmu a celebrit? Sle­dujte MySpace.
Chcete začít lépe infor­movat své čtenáře, stu­denty nebo fanoušky? Máte spousty e-​mailových adres na které potře­bujete posí­lat zásadní či zají­mavé infor­mace? Nevíte jak to udě­lat snadno, jedno­duše a …
Potře­bujete se rychle na něco zeptat na něčem domlu­vit? Telefon vám nikdo nechce zvednout, napadne vás při­po­jit se ke svému online komu­niká­toru, ale jste na cizím počí­tači? Tak vyzkou­šejte Imo! Je …
Mají ve vašem mar­ke­tingo­vém plánu místo news­let­tery? Pokud ano, jistě oceníte Mail­Chimp! Online službu, která vám umožní nejen news­let­tery poho­dlně ode­sí­lat, ale také je pro­fe­si­o­nálně navrh­nout, sdílet …
Hle­dáte online nástroj, který vám bez zby­tečných prů­tahů umožní nahrát hla­sovou zprávu a pak ji ihned ode­slat pří­jemci? Tak pak jste hle­dali Vocaroo!
Poke­cat si s kama­rády přímo v okně vašeho pro­hlížeče? ICQ, Jabber, MSN, Face­book, Skype, GTalk — nic není pro­blém! Poho­dlně, rychle, bez instalace a dokonce i ve vašem mobilním zařízení. No nevyzkoušejte …
Posí­lání sou­borů online je vždycky docela věda. Samo­zřejmě se nabízí možnost, že to pošlete e-​mailem, ale co když je daný sou­bor prostě moc velký (nebo jen tro­chu větší)? Pak musíte zajis­tit, aby …
Chcete si s někým v reálném čase (a samo­zřejmě v online světě) popo­ví­dat, ale nemáte ho na účtu svého Instant Mes­sengeru? Nebo chcete do této konverzace dokonce zahrnout více osob? Bez ohledu na službu, …

Nej­čas­tější tagy

Co jsme zač

Pro­jekt Nástroje.knihovna.cz má za cíl sbí­rat, tří­dit, popi­sovat a nabízet vám online nástroje, které se povalují po internetu a mohou vám uči­nit život aspoň o něco málo lehčízábavnější. A tou kni­hovnou se nenechte zmást. Je to pro všechny!

Dopo­ru­čujeme!

A už je zase diplo­mek čas.

Takže to chce něja­kou pořádnost na výzkumy, které k diplomkám prostě patří. Tohle je sázka na jistotu.

Maják naděje v mořích úkolů.

Tím mys­líme, že s tímhle pro­jek­tovým manage­men­tem vám vaše pro­fe­si­o­na­lita pokvete jak moř­ské řasy.

Nami­xujte si to sami.

Vyberte si přesně to, co váš tým potře­buje. A pak už to bude lážo-​plážo. I když je na pláže ještě brzy.

A nebo to dělejte sociálně.

Každý má svůj pro­fil, každý tam tráví hro­mady času. A pokud ne, tak s tímhle nástro­jem už ano. A produktivně.

Jedno­duše, bez­pečně, rychle!

Odkaz si zkrá­títe a zaheslujete. Ještě nikdy nebylo šíření tajností veřejným kaná­lem tak snadné.

Face­book & Twitter